Bìa Lịch Metalize Lộc Canh Tý (TLV-N22)

105,000 72,000

✅ Bìa Lịch Metalize Phước Lộc Thọ

✓ Bìa Lịch Metalize 40x60cm có thể gắn với Bloc Lịch:
Bloc Đại (14.5×20.5cm) => 85.000đ
Bloc Đại Lở (12x18cm) => 78.000đ
Bloc Trung Giấy 60gsm => 70.000đ
Bloc Trung Giấy 52gsm => 65.000đ
✓ Bìa Lịch Treo Tường cũng có nhiều chất liệu khác nhau..
✓ Giá Lịch cũng khác nhau: Bìa Bế Nổi, Bìa Metalize, Bìa Ván MDF.
✓ Ngoài ra, Bìa Lịch Treo Tường còn được làm bằng Gỗ Cao Cấp.

Mẫu Lịch Tết Đẹp

error: checked